Διαθέτει 2 εξόδους ατμού και 1 έξοδο ζεστού νερού.
Εκδοση με δύο ή τρείς εξόδους καφέ.

Επίστρωση Ruvecoteck αδρανοποίησης των μετάλλων.

Σχεδίαση Silver Style & Matt Black.